6 thg 6, 2017

Quy định mới về chuyển nhượng tên miền .VN

Từ tháng 6 này, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam (.VN) sẽ chính thức được tiếp nhận và xử lý tại nhà đăng ký đang quản lý.

Chính thức cho phép triển khai chuyển nhượng tên miền .VN từ tháng 6/2017
Việc chuyển nhượng tên miền sẽ được thực hiện mà vẫn giữ nguyên được các mốc thời gian (ngày đăng ký và ngày hết hạn) của tên miền.

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết các nội dung về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng đã có hiệu lực từ 15/8/2016, nhưng do thời điểm đó chưa quy định về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền nên chưa triển khai được. Điều kiện cần đã có nhưng điều kiện đủ thì còn để ngỏ.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định cụ thể cho điều khoản quan trọng này và chúng ta đã có thể bắt đầu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam (.VN).

Các bước cơ bản để thực hiện chuyển nhượng QSD như sau:


Bước 1: Các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện về tên miền và bên nhận chuyển nhượng trước khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền chuyển nhượng.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT .

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

Bước 4: Nhà đăng ký kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên tham gia chuyển nhượng.

Bước 5: Nộp thuế chuyển nhượng.

Bước 6: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.

Bước 7: Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét