10 thg 12, 2010

20 điều tôi học được từ trình duyệt & web (20 Things I Learned About Browsers And The Web)Google vừa cho ra lò một cuốn ebook mới.Nó nói tất tần tật về web, trình duyệt, ip, cookie...Tiếng anh được viết đơn giản dễ hiểu với hầu hết mọi người. Với chúng ta, bí quá thì dùng Chrome để nó tự dịch cũng được.

20 Things I Learned About Browsers and Web - Chapters

1. What is the Internet?
2. Cloud Computing
3. Web Apps
4. HTML, JavaScript, CSS and more
5. HTML5
6. 3D in the Browser
7. A Browser Madrigal
8. Plug-ins
9. Browser Extensions
10. Synchronizing the Browser
11. Browser Cookies
12. Browser and Privacy
13. Malware, Phishing, and Security Risks
14. How Modern Browsers Help Protect You From Malware and Phishing
15. Using Web Addresses to Stay Safe
16. IP Address and DNS
17. Validating Identities Online
18. Evolving to a Faster Web
19. Open Source and Browsers
20. 19 Things Later

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét